MENS PÅ GRUNDLÄGGNING AV storA SUEDELLÄGGNINGAR SUEDELLÄGGNINGAR SUEDELLÄGGNINGAR SKALL SLAKTÖRER KAT INDENT storLEK 6 ­11 fantastisk kvalitet

MENS PÅ GRUNDLÄGGNING AV storA SUEDELLÄGGNINGAR SUEDELLÄGGNINGAR SUEDELLÄGGNINGAR SKALL SLAKTÖRER KAT INDENT storLEK 6 ­11  fantastisk kvalitet

MENS PÅ GRUNDLÄGGNING AV storA SUEDELLÄGGNINGAR SUEDELLÄGGNINGAR SUEDELLÄGGNINGAR SKALL SLAKTÖRER KAT INDENT storLEK 6 ­11  fantastisk kvalitet

Enligt skollagen, diskrimineringslagen och läroplanen har skolan skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras på skolan.

Clarks Aisley Tulip guld Metallic kvinnor Ankle Velco Strap Storlek 7.5M ;13,

I skollagen kap. 6 står att inget barn eller elev får bli utsatt för kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker ett barn eller elevs värdighet och är det begrepp som används i lagen för kränkningar som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Väldigt viktigt i lagen är att bedömningen av kränkningen ska utgå från den utsattes upplevelse, känner en elev sig kränkt är hen kränkt och då har skolan en skyldighet att agera.

Brödtslingar skor Casual skor Sneeaker Casual Art.2530a17 Java,

Det råder nolltolerans mot kränkande behandling både mellan elever och från skolpersonal till elever och i skollagen står att det är huvudmannen (ägaren) som ansvarar för att skolan arbetar både målinriktat och förebyggande mot kränkande behandling av elever. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och styrelsen om det är en fristående verksamhet. Det är Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet som granskar att förskola och skola lever upp till skollagen.

ZUCCa skor 794486 bspringaaa S,

Personal i skolan har anmälningsplikt. Det innebär en skyldighet att en anställd på skolan ska meddela rektorn på skolan så snart man får veta att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. Rektor ska i sin tur rapportera detta vidare till huvudmannen.

E9500 Kvinnor Sandal ljus bspringaaa Vic Maslips LongIsland skor mocka sko kvinna,

Skolan har också utredningsplikt. Den innebär att när rektor får kännedom om att en elev upplever sig utsatt så måste skolan ta reda på vad som hänt och varför det uppstått. Därefter ska skolan ta fram åtgärder så att kränkningarna upphör samt arbeta för att kränkningar inte uppkommer i framtiden.

ny Adidas EQT STÖD ADV kvinnor skor Major grön Olive CP9689 Storlek 7.5.5 9.5,

Dessutom har skolan handlingsplikt. Den innebär att skolan är skyldiga att utifrån utredningen som gjorts ta fram åtgärder som gör att kränkningarna upphör både på kort och lång sikt.

Larva Willow kvinnor stövlar bspringaaa,

Varje år ska skolan ta fram en plan mot kränkande behandling, i vilken det ska framgå hur skolan arbetar med att förhindra och förebygga att elever blir utsatta för kränkande behandling.

Om en elev upplever sig utsatt för kränkningar och skolan inte lever upp till lagens krav om anmälnings-, handlings- eller utredningsplikt kan man gå vidare och anmäla ärendet till Skolinspektionen eller Barn- och Elevombudet. Då kommer någon av myndigheterna att utreda ärendet och begära in dokumentation från skolan.

Walter Steiger Paris, Mary Jane Pump, Curved Stiletto, Burgundy, mocka, Italien, 8,Dubbel H -sele motorcykelostövlar 9M Besatt bspringaaa,

I diskrimineringslagen står att skolans huvudman ska göra allt för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller trakasserier. Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

GUESS kvinnor sandalen riemchensandalen zehentrenner beige 35;750,

Skolan är skyldig att arbeta målinriktat både förebyggande och främjande för alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Sedan den 1 januari 2017 gäller skärpta regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder i samband med samtliga diskrimineringsgrunder. Verksamheter som omfattas av skollagen ska genomföra aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk och måste ha både riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier. Det tidigare kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om skriftlig dokumentation. Läs mer på Skolverkets hemsida.

M & S Smart Peplum blus,

Det är myndigheten diskrimineringsombudsmannen som granskar förskola och skola och ser till att de lever upp till kravet på att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande mot trakasserier och diskriminering.

Tory rapch Real Bovine Hair läder Upper 7.5M,

I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering eftersom det behöver finnas en uppenbar strukturell maktobalans mellan den som diskriminerar och den som blir diskriminerad. Detta kan till exempel ske genom skolans regler och rutiner som missgynnar vissa elever. Elever kan inte diskriminera varandra.

Tory Burch vit Mini Miller Storlek 11 Ny i ruta,

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

Om skolan inte lever upp till lagens krav på främjande och förebyggande arbete kan du anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen.

J CREW GINGHAM T -STRAP BOW SANDALS SZ.7.5 G4210 se Noted Detaljinformation (Storlek 7),Cole Haan Fraune Marnie Split tåe leger Flache Sandalen röd Groesse 6.5 US 37.5,

Det är inte bara skollagen och diskrimineringslagen som tydligt lyfter skolans ansvar och skyldighet att arbeta för nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Prada skor kvinnor höga klackar Slingback,

I skolans läroplan för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 2011 (Lgr 11) samt i läroplan för gymnasiet (Gy 2011) framgår tydligt skolans uppdrag att främja förståelse för andra människor och individers förmåga till inlevelse. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling i skolan. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Ur Lgr 11, kap. 1)

AUTHENADAS Originals AO Hook Shot II W SUEDE Navy gul 10.5 USA WoMENS skor,

I läroplanerna står det också att skolans uppdrag är att stärka elever i att ta ställning mot kränkningar genom att arbeta för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. (Lgr 11, kap. 2)

Tv428 kvinnor Pump Rag Luciano Padovan 37 multifärgad kvinna,

I samtliga fall av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier på internet har skolan skyldighet att utreda om kränkningarna har koppling till skolan. Detta gäller även om kränkningar skett på elevernas fritid.

Stöd och råd för dig som vårdnadshavare

Tory Burch Miller Sandals Flip Flop Navy blå Embellided Crystal läder Storlek,Sandaler l'autrechose kvinnor Patent läder (ldg09295cp0041),