NIKE Shox GRAVITY GRAVITY GRAVITY MIDNGHT NAVY METALLISKT guld MNS SZ 10.5 AR1999 -400 ny W O BOX rabatt på nätet

NIKE Shox GRAVITY GRAVITY GRAVITY MIDNGHT NAVY  METALLISKT guld MNS SZ 10.5 AR1999 -400 ny W  O BOX  rabatt på nätet

NIKE Shox GRAVITY GRAVITY GRAVITY MIDNGHT NAVY  METALLISKT guld MNS SZ 10.5 AR1999 -400 ny W  O BOX  rabatt på nätet

Enligt skollagen, diskrimineringslagen och läroplanen har skolan skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras på skolan.

Frye Flat bspringaaa Tan läder Ankle Strap Slides Sandals Storlek 8.5,

I skollagen kap. 6 står att inget barn eller elev får bli utsatt för kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker ett barn eller elevs värdighet och är det begrepp som används i lagen för kränkningar som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Väldigt viktigt i lagen är att bedömningen av kränkningen ska utgå från den utsattes upplevelse, känner en elev sig kränkt är hen kränkt och då har skolan en skyldighet att agera.

Skor med kilar sko Rick Owens 100% läder svart,

Det råder nolltolerans mot kränkande behandling både mellan elever och från skolpersonal till elever och i skollagen står att det är huvudmannen (ägaren) som ansvarar för att skolan arbetar både målinriktat och förebyggande mot kränkande behandling av elever. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och styrelsen om det är en fristående verksamhet. Det är Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet som granskar att förskola och skola lever upp till skollagen.

Mou Mini, eskimå, Nyakers stövlar, helt nya i lådan.Färg Aros Storlek 40 UK7,

Personal i skolan har anmälningsplikt. Det innebär en skyldighet att en anställd på skolan ska meddela rektorn på skolan så snart man får veta att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. Rektor ska i sin tur rapportera detta vidare till huvudmannen.

Giuseppe zanotti naken öppna tå Autentiska pumpar klackar 5 B Autentiska klackar,

Skolan har också utredningsplikt. Den innebär att när rektor får kännedom om att en elev upplever sig utsatt så måste skolan ta reda på vad som hänt och varför det uppstått. Därefter ska skolan ta fram åtgärder så att kränkningarna upphör samt arbeta för att kränkningar inte uppkommer i framtiden.

NIKE LEGLEDNING RÖRANDE LÅG KVINNOR skor BLAND OLIVA AA1626 -005 storLEK 10 ny,

Dessutom har skolan handlingsplikt. Den innebär att skolan är skyldiga att utifrån utredningen som gjorts ta fram åtgärder som gör att kränkningarna upphör både på kort och lång sikt.

Naturalizer Jean Storlek 6.5M Kvinnliga läderstövlar,

Varje år ska skolan ta fram en plan mot kränkande behandling, i vilken det ska framgå hur skolan arbetar med att förhindra och förebygga att elever blir utsatta för kränkande behandling.

Om en elev upplever sig utsatt för kränkningar och skolan inte lever upp till lagens krav om anmälnings-, handlings- eller utredningsplikt kan man gå vidare och anmäla ärendet till Skolinspektionen eller Barn- och Elevombudet. Då kommer någon av myndigheterna att utreda ärendet och begära in dokumentation från skolan.

Kvinnor som pekar finger över Knee stövlar Dra på Stilettos High klackar Stage skor,Corso Como kvinnor Sunrise Flat Sandal 7.5 USA - Pick SZ Färg.,

I diskrimineringslagen står att skolans huvudman ska göra allt för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller trakasserier. Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

Adidas Harden LS 2 Basketball skor Boost Casual Athletic röd -Maroon -Mint CG6277,

Skolan är skyldig att arbeta målinriktat både förebyggande och främjande för alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Sedan den 1 januari 2017 gäller skärpta regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder i samband med samtliga diskrimineringsgrunder. Verksamheter som omfattas av skollagen ska genomföra aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk och måste ha både riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier. Det tidigare kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om skriftlig dokumentation. Läs mer på Skolverkets hemsida.

LICE OLIVIA silver Faux Snakeskin Plattform Pumpar silver 9 med påse,

Det är myndigheten diskrimineringsombudsmannen som granskar förskola och skola och ser till att de lever upp till kravet på att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande mot trakasserier och diskriminering.

Adidas Originals Trainers Forest Grove CG5672 vit Beige,

I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering eftersom det behöver finnas en uppenbar strukturell maktobalans mellan den som diskriminerar och den som blir diskriminerad. Detta kan till exempel ske genom skolans regler och rutiner som missgynnar vissa elever. Elever kan inte diskriminera varandra.

Chokladbspringaaaa mockapumpar, Divadend grönways, storlek 8.5,

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

Om skolan inte lever upp till lagens krav på främjande och förebyggande arbete kan du anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen.

Tory Burch kvinnor skor Storlek 7 bspringaaa Metallic läder T Strap Pumpar,Nya Django och Juliette Oshi Nude Tan blåsh kvinnor skor Casual stövlar Ankle,

Det är inte bara skollagen och diskrimineringslagen som tydligt lyfter skolans ansvar och skyldighet att arbeta för nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

JCrew Roxie Tryckta pumpar storlek 8.5 298 Style B0288 Houndstooth Hee,

I skolans läroplan för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 2011 (Lgr 11) samt i läroplan för gymnasiet (Gy 2011) framgår tydligt skolans uppdrag att främja förståelse för andra människor och individers förmåga till inlevelse. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling i skolan. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Ur Lgr 11, kap. 1)

Max Azria Sandals Open Toe läder Croc Slingbacks distress bspringaaa 39 8.5 -9,

I läroplanerna står det också att skolans uppdrag är att stärka elever i att ta ställning mot kränkningar genom att arbeta för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. (Lgr 11, kap. 2)

AF396 LIU JO -skor Svarta blå textilkvinnor skor EU 37,EU 38,

I samtliga fall av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier på internet har skolan skyldighet att utreda om kränkningarna har koppling till skolan. Detta gäller även om kränkningar skett på elevernas fritid.

Stöd och råd för dig som vårdnadshavare

Bz94 norma j. väskaarskor gula lackläder Damerna pumpar eu 35,eu 36,eu,Mephisto Harmony Sandals Platinum Metallic,