BLAND HAIRY GOAT FUR kvinnor CALF CALF CALF BOOTS TECKICA 505 55 UK 6.5 US 8.5 EUR 40 rabattbutik

BLAND HAIRY GOAT FUR kvinnor CALF CALF CALF BOOTS TECKICA 505 55 UK 6.5  US 8.5   EUR 40  rabattbutik

BLAND HAIRY GOAT FUR kvinnor CALF CALF CALF BOOTS TECKICA 505 55 UK 6.5  US 8.5   EUR 40  rabattbutik

Enligt skollagen, diskrimineringslagen och läroplanen har skolan skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras på skolan.

Flat Sandals Janet och Janet 43304 i svart läder skor kvinnor,

I skollagen kap. 6 står att inget barn eller elev får bli utsatt för kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker ett barn eller elevs värdighet och är det begrepp som används i lagen för kränkningar som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Väldigt viktigt i lagen är att bedömningen av kränkningen ska utgå från den utsattes upplevelse, känner en elev sig kränkt är hen kränkt och då har skolan en skyldighet att agera.

Comme Des Garcons Kongrönerar hjärtan över hela storlek 7 män storlek 8.5 kvinnor,

Det råder nolltolerans mot kränkande behandling både mellan elever och från skolpersonal till elever och i skollagen står att det är huvudmannen (ägaren) som ansvarar för att skolan arbetar både målinriktat och förebyggande mot kränkande behandling av elever. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och styrelsen om det är en fristående verksamhet. Det är Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet som granskar att förskola och skola lever upp till skollagen.

Nike kvinnor Shox Navina - 356918 565 - blå Coral - Creme - Volt - Storlek 7.5,

Personal i skolan har anmälningsplikt. Det innebär en skyldighet att en anställd på skolan ska meddela rektorn på skolan så snart man får veta att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. Rektor ska i sin tur rapportera detta vidare till huvudmannen.

Kiwi varumärke Vibrim Evaflex lädersandaler,

Skolan har också utredningsplikt. Den innebär att när rektor får kännedom om att en elev upplever sig utsatt så måste skolan ta reda på vad som hänt och varför det uppstått. Därefter ska skolan ta fram åtgärder så att kränkningarna upphör samt arbeta för att kränkningar inte uppkommer i framtiden.

FABBRICA DEI COLLI Kvinnors sandal taupe svart naken häl cm 3 mod 1BOCIA114,

Dessutom har skolan handlingsplikt. Den innebär att skolan är skyldiga att utifrån utredningen som gjorts ta fram åtgärder som gör att kränkningarna upphör både på kort och lång sikt.

NINE WEST Tall svartsvart läder STRETH Back FLAT Indent Side Design ZIPER Storlek,

Varje år ska skolan ta fram en plan mot kränkande behandling, i vilken det ska framgå hur skolan arbetar med att förhindra och förebygga att elever blir utsatta för kränkande behandling.

Om en elev upplever sig utsatt för kränkningar och skolan inte lever upp till lagens krav om anmälnings-, handlings- eller utredningsplikt kan man gå vidare och anmäla ärendet till Skolinspektionen eller Barn- och Elevombudet. Då kommer någon av myndigheterna att utreda ärendet och begära in dokumentation från skolan.

Flexx kom Lot kvinnor läder Matt Denis Strappy Wedge Sandals Storlek UK 3 - 8,NIKE kvinnor Nike Free Tr 8 942888 -800 CRIMSON TINT NAVY - VITE kvinnor Storlek 6.5,

I diskrimineringslagen står att skolans huvudman ska göra allt för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller trakasserier. Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

Tory Burch Wedge Patent läder skor 8.5M,

Skolan är skyldig att arbeta målinriktat både förebyggande och främjande för alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Sedan den 1 januari 2017 gäller skärpta regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder i samband med samtliga diskrimineringsgrunder. Verksamheter som omfattas av skollagen ska genomföra aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk och måste ha både riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier. Det tidigare kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om skriftlig dokumentation. Läs mer på Skolverkets hemsida.

KANEL RUNway 2010 WOODEN PLATTFORMN LINEN CLOG med JEWEED ACENT.RARE.Sz.38.5,

Det är myndigheten diskrimineringsombudsmannen som granskar förskola och skola och ser till att de lever upp till kravet på att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande mot trakasserier och diskriminering.

Rockport kvinnor Total Motion Point Stiletto,

I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering eftersom det behöver finnas en uppenbar strukturell maktobalans mellan den som diskriminerar och den som blir diskriminerad. Detta kan till exempel ske genom skolans regler och rutiner som missgynnar vissa elever. Elever kan inte diskriminera varandra.

Dölj och jackskor kvinnor blå, blå, blå, naturlig läder,

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

Om skolan inte lever upp till lagens krav på främjande och förebyggande arbete kan du anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen.

ADIDAS VÅL MED URSPRUNG - NMD u R1 skor - LAAN RUNG skor - GREKLAND,MENS NIKEFRI TR VERSALITET AMP i färger blå VITT gul storLEK 10,

Det är inte bara skollagen och diskrimineringslagen som tydligt lyfter skolans ansvar och skyldighet att arbeta för nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

PRADA bspringaaa läder Strappy Sandaler med Basket Weave Chunky Heel - Storlek 37 1 2,

I skolans läroplan för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 2011 (Lgr 11) samt i läroplan för gymnasiet (Gy 2011) framgår tydligt skolans uppdrag att främja förståelse för andra människor och individers förmåga till inlevelse. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling i skolan. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Ur Lgr 11, kap. 1)

PETATILLO VINTAGE OLJE mexikanska sandaler männens huaracs mexicanos ACME,

I läroplanerna står det också att skolans uppdrag är att stärka elever i att ta ställning mot kränkningar genom att arbeta för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. (Lgr 11, kap. 2)

Berkelemann 89 JX6 Bine 01119, Zoccoli kvinnor - Beige (sabbat), 39.5 EU,

I samtliga fall av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier på internet har skolan skyldighet att utreda om kränkningarna har koppling till skolan. Detta gäller även om kränkningar skett på elevernas fritid.

Stöd och råd för dig som vårdnadshavare

Linea Paolo Wedge Sneeaker 8.5 silver Freja Platform Skoskor Booslips läder,Obehyrt provexemplar kvinnor Nike Air Max 90 Denis Storlek 7 Reese Forbes 88105 -401,