Log Roberto Botticelli Luxury kvinna mocka Choklad nummer nummer nummer 40 mest föredragna

Log Roberto Botticelli Luxury kvinna mocka Choklad nummer nummer nummer 40  mest föredragna

Log Roberto Botticelli Luxury kvinna mocka Choklad nummer nummer nummer 40  mest föredragna

Enligt skollagen, diskrimineringslagen och läroplanen har skolan skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras på skolan.

Art Amsterdam, 198 QI5 kvinnor, Arancione (Memphis Petalo 1053), 39 EU,

I skollagen kap. 6 står att inget barn eller elev får bli utsatt för kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker ett barn eller elevs värdighet och är det begrepp som används i lagen för kränkningar som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Väldigt viktigt i lagen är att bedömningen av kränkningen ska utgå från den utsattes upplevelse, känner en elev sig kränkt är hen kränkt och då har skolan en skyldighet att agera.

Kvinnor Nike Air Foamposite One Obsidian blå Basketball skor Storlek 9.5 AA3963 -400,

Det råder nolltolerans mot kränkande behandling både mellan elever och från skolpersonal till elever och i skollagen står att det är huvudmannen (ägaren) som ansvarar för att skolan arbetar både målinriktat och förebyggande mot kränkande behandling av elever. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och styrelsen om det är en fristående verksamhet. Det är Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet som granskar att förskola och skola lever upp till skollagen.

ADIDAS MENS BROR GALAXY SPORT SUPERKLOUD HAMBURG BERN USA 8 UK 7.5 AQ2895,

Personal i skolan har anmälningsplikt. Det innebär en skyldighet att en anställd på skolan ska meddela rektorn på skolan så snart man får veta att en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling. Rektor ska i sin tur rapportera detta vidare till huvudmannen.

nyA AMALFI av Rangoni kvinnor Mosa Slip On läder Dress klackar Pumpar bspringaaa 6.5 W,

Skolan har också utredningsplikt. Den innebär att när rektor får kännedom om att en elev upplever sig utsatt så måste skolan ta reda på vad som hänt och varför det uppstått. Därefter ska skolan ta fram åtgärder så att kränkningarna upphör samt arbeta för att kränkningar inte uppkommer i framtiden.

Elie Tahari Platform Bronze Colby Sandal klackar Never Word 498 Storlek 38 8,

Dessutom har skolan handlingsplikt. Den innebär att skolan är skyldiga att utifrån utredningen som gjorts ta fram åtgärder som gör att kränkningarna upphör både på kort och lång sikt.

Nya kvinnor V.Gan bspringaaa Vegan Lemon stövlar Ankle Dra på Zip,

Varje år ska skolan ta fram en plan mot kränkande behandling, i vilken det ska framgå hur skolan arbetar med att förhindra och förebygga att elever blir utsatta för kränkande behandling.

Om en elev upplever sig utsatt för kränkningar och skolan inte lever upp till lagens krav om anmälnings-, handlings- eller utredningsplikt kan man gå vidare och anmäla ärendet till Skolinspektionen eller Barn- och Elevombudet. Då kommer någon av myndigheterna att utreda ärendet och begära in dokumentation från skolan.

ZARA ny KVINNA SS19 LIME GRÖN ANIMALISKA PRINT HEELADE SANDALS REF 2346 001,Vibrim V -Trail 2.0 Sko, blå grön, Storlek 38 (7.5 -8), RETALAL 120, Free Ship,

I diskrimineringslagen står att skolans huvudman ska göra allt för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering eller trakasserier. Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

Giuseppe Zanotti Woherrar E80101 Flat Sandal,

Skolan är skyldig att arbeta målinriktat både förebyggande och främjande för alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Sedan den 1 januari 2017 gäller skärpta regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder i samband med samtliga diskrimineringsgrunder. Verksamheter som omfattas av skollagen ska genomföra aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk och måste ha både riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier. Det tidigare kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om skriftlig dokumentation. Läs mer på Skolverkets hemsida.

E0302 skor kvinna Hogan r261 Läder sammet Sekins sko kvinna,

Det är myndigheten diskrimineringsombudsmannen som granskar förskola och skola och ser till att de lever upp till kravet på att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande mot trakasserier och diskriminering.

MANEATER BLOCK LEATE LACE -UP TrödJE HÖGT ÖPPEN TOE BOTS Nelly Bernal sz 6.5 M,

I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering eftersom det behöver finnas en uppenbar strukturell maktobalans mellan den som diskriminerar och den som blir diskriminerad. Detta kan till exempel ske genom skolans regler och rutiner som missgynnar vissa elever. Elever kan inte diskriminera varandra.

kvinnor Fly London WIGG 672 utan att stryka Mulor med Wedge Heel Läder Alla färger,

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

Om skolan inte lever upp till lagens krav på främjande och förebyggande arbete kan du anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen.

WALTER STEIGER -BEHÖRIG LÄKEMEDLE SKULPTERADE PUMPER -storLEK -9,Konversa Chuck Taylor All Star AS 70 Hi Pride Parade Rainbow 15842C Unisex,

Det är inte bara skollagen och diskrimineringslagen som tydligt lyfter skolans ansvar och skyldighet att arbeta för nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

ECCO NEW MEN's LEADHEEL STÖDSPORT BRÅD SANDALS storLEK FÖR USA 11 -11,5,

I skolans läroplan för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 2011 (Lgr 11) samt i läroplan för gymnasiet (Gy 2011) framgår tydligt skolans uppdrag att främja förståelse för andra människor och individers förmåga till inlevelse. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling i skolan. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Ur Lgr 11, kap. 1)

Handgjort 1 av en snäll Uniquee Jesus Toe Mules Sandals LEADER kvinnor skor Storlek,

I läroplanerna står det också att skolans uppdrag är att stärka elever i att ta ställning mot kränkningar genom att arbeta för att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. (Lgr 11, kap. 2)

kvinnor skor Jimmy Choo silver Mirror Läder Pumpar klackar Storlek 8 Bär försiktigt,

I samtliga fall av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier på internet har skolan skyldighet att utreda om kränkningarna har koppling till skolan. Detta gäller även om kränkningar skett på elevernas fritid.

Stöd och råd för dig som vårdnadshavare

Fittflopp Rokkit Sandal med mocka Storlek 9,Skechers Go Walk Joy -Terrific Navy Multi kvinnor gående Slip on skor 15615 -NMT,